Vrushabendra Vilasa


Author: Nanjunda Bhaghvat
ವೃಷಭೇಂದ್ರ ವಿಳಾಸ” ಪ್ರಾಚೀನ ಕೃತಿಗಳ ಸಂಪಾದನೆಯ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೈಲಿಗಲ್ಲು, ಈ ಮೊದಲು ಇಂಥ ಸಚಿತ್ರಕೃತಿ “ಶ್ರೀತತ್ತ್ವನಿಧಿ” ಪ್ರಕಟವಾಗಿದ್ದರೂ ಅದು ಶಾಸ್ತ್ರ – ಇದು ಕಾವ್ಯ, ಒಂದರ್ಥದಲ್ಲಿ ಬಣ್ಣ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮಹಾಕಾವ್ಯ.

Product Details
Publisher: Jagadguru Sri Shivarathri Deshikendra Mahaswamiji
Copyright: 1980, Current printing 1999
Pages: 438
Price: 2000 Rs.

<< Back to the Books Published page